New City Hotel Scheveningen - Disclaimer

Vrijwaringsclausule
City Hotel Scheveningen heeft elke mogelijke inspanning betracht om te zorgen dat de informatie op deze website juist is. City Hotel Scheveningen biedt echter geen garantie, uitdrukkelijk dan wel aangenomen, voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Deze site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot onnauwkeurigheden met betrekking tot prijsstelling of beschikbaarheid die mogelijk van toepassing zijn op uw transactie.
City Hotel Scheveningen zijn niet verantwoordelijk en nemen geen aansprakelijkheid voor deze mogelijke onnauwkeurigheden, fouten of schade die direct of indirect het gevolg kan zijn van het gebruik van de informatie op deze website.
City Hotel Scheveningen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen, correcties, annuleringen en/of verbeteringen aan te brengen in de inhoud en informatie op deze website, en in producten en programma´s die hierin beschreven worden, zelfs na bevestiging van een transactie.
City Hotel Scheveningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarvoor we koppelingen tonen op deze website.